DE
EN
 

O firme

Profesionálny prístup, precízne prevedenie, bohaté skúsenosti.

krajín 153 poboček 745 zamestnancov 27485 pozícia na globálnom trhu 12

Spoločnosti MANDAT CONSULTING, k.s. a MANDAT AUDIT, s.r.o. pôsobia na slovenskom trhu od roku 2004 ako daňovo poradenská a audítorská spoločnosť. Počas celej doby našej pôsobnosti poskytujeme služby v oblasti daní, finančného účtovníctva, mzdovej agendy a štatutárneho auditu menším, stredným a aj nadnárodným spoločnostiam podnikajúcich na území Slovenskej republiky. Dlhoročná spolupráca so zahraničnými poradenskými spoločnosťami spojená s kompetenciou slovenských daňových poradcov a štatutárnych audítorov umožňuje poskytovať aj poradenstvo pre klientov pochádzajúcich z radov zahraničných investorov.

V oblasti nami ponúkaných služieb - daňového poradenstva a auditu – pracuje v spoločnostiach MANDAT v súčasnosti 57 kvalifikovaných pracovníkov, z toho 3 štatutárni audítori a 5 daňoví poradcovia. Úzko spolupracujeme aj s externými právnickými kanceláriami.

Schopnosť väčšiny našich pracovníkov dohovoriť sa cudzou rečou umožňuje poskytovať kvalitné poradenstvo aj zahraničným investorom vstupujúcich na náš trh, dcérskym spoločnostiam zahraničných firiem, organizačným zložkám zahraničných podnikov, zahraničným riadiacim a iným pracovníkom a pod.

Od roku 2004 môžu spoločnosti MANDAT, prostredníctvom celosvetovej siete nezávislých poradenských kancelárií HLB International, riešiť účtovné a daňové problémy týkajúce sa nielen Slovenskej republiky.

Kombinácia znalostí našich kvalifikovaných pracovníkov spojená s globálnym dosahom siete HLB International, nám poskytuje skúsenosti a globálne celosvetové schopnosti, ktoré naši klienti očakávajú a ktoré si zaslúžia.

Prostredníctvom siete HLB International vám môžeme pomôcť podnikať po celom svete.

Náš cieľ:

  • Kompetencia
  • Spoľahlivosť
  • Rýchlosť
  • Orientácia na klienta

Napíšte nám