VÝPOČET MIEZD
V oblasti mzdového účtovníctva je klientom k dispozícii vlastné
mzdové oddelenie. Pracovníci tohoto oddelenia Vám ponúkajú:
 • kompletné prevzatie evidencie do účtového softvéru
  našej spoločnosti
 • prihlásenie zamestnancov k daniam, sociálnemu a
  zdravotnému zabezpečeniu
 • vybavenie formalít ohľadne mzdovej evidencie
 • zastupovanie v prípade kontrol zo strany daňových úradov a
  poisťovní
 • príprava prevodných príkazov do banky pri výplate miezd
 • diskrétne výplácanie miezd a odvodov
 • vypracovanie ročného zúčtovania dane pre zamestnancov
 • špeciálne audity mzdového účtovníctva
 • bežné poradenstvo v tejto oblasti
 • hot-line v oblasti miezd