ÚČTOVNÍCTVO
Samozrejme obsahuje naša ponuka služieb vedenie účtovníctva aj na želanie v priestoroch klienta, poskytnutie mesačných hospodárskych ukazovateľov vo forme klientom požadovaných správ.