PROFIL
Spoločnosti MANDAT CONSULTING,k.s. a MANDAT AUDIT, s.r.o. boli založené v roku 2004 ako daňovoporadenská a audítorská spoločnosť. Počas celej doby našej existencie poskytujeme služby v oblasti daní, účtovníctva a auditu menším, stredným aj nadnárodným spoločnostiam podnikajúcim na území Slovenskej republiky. Dlhoročná spolupráca so zahraničnými poradenskými spoločnosťami spojená s kompetenciou slovenských daňových poradcov a audítorov umožňuje poskytovať aj poradenstvo pre klientov pochádzajúcich z radov zahraničných investorov.

V oblasti nami ponúkaných služieb, daňového poradenstva a auditu, pracuje v súčasnosti 41 kvalifikovaných pracovníkov.

Schopnosť väčšiny našich pracovníkov dohovoriť sa cudzou rečou umožňuje poskytovať kvalitné poradenstvo aj zahraničným investorom vstupujúcich na náš trh, dcérskym spoločnostiam zahraničných firiem, organizačným zložkám zahraničných podnikov, zahraničným riadiacim a iným pracovníkom a pod.