NEWSLETTER
Vážené dámy a vážení páni,

dovoľujeme si Vám predstaviť najnovšie číslo nášho internetového mesačníka MANDAT správy. Aj tento mesiac by sme Vás radi informovali prostredníctvom MANDAT správy o novinkách a zmenách v oblasti daní, účtovníctva, práva a hospodárstva na Slovensku.
MANDAT správy 5/2018 - PDF (0,184 MB)