MEDZINÁRODNÉ DAŇOVÉ PORADENSTVO
Ako člen medzinárodnej skupiny nezávislých audítorov a daňových poradcov HLB International, sme schopní pre našich klientov poskytnúť solídnu poradenskú základňu pre činnosť slovenských podnikateľov v zahraničí a zahraničných podnikateľov v tuzemsku.

Pri týchto úlohách je braný ohľad na problematiku:
  • Zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia
  • transferového ocenenia
  • daňových due-diligence
  • dane z pridanej hodnoty