DAŇOVÉ PORADENSTVO
Naše poradenstvo obsahuje vypracovanie daňových priznaní, ročných a mimoriadnych uzávierok s cieľom daňovej optimalizácie ako aj bežné daňové poradenstvo a informovanie vo všetkých daňových záležitostiach. Súčasťou našej ponuky služieb je návrh podnikateľských právnych foriem pri zohľadnení osobných potrieb spoločníkov.

Naši pracovníci majú dostatočné skúsenosti v oblasti daňových due diligence.