CO-OPERATION
Spoločnosti MANDAT môžu prostredníctvom celosvetovej siete nezávislých poradenských kancelárií HLB INTERNATIONAL riešiť problémy týkajúce sa nielen Slovenskej Republiky.

Spoločnosť MANDAT CONSULTING, k.s. je členom
VAT-Clubu, kde reprezentuje Slovenskú Republiku.

Nezávisle kooperujú spoločnosti MANDAT s mnohými poradenskými a advokátskymi kanceláriami nielen v Slovenskej Republike ale aj v zahraničí.